Rozpoczynając od nowego roku, system monitorowania SENT doświadczy znaczących zmian, wprowadzonych przez rozporządzenie Ministra Finansów. Wprowadzona zostaje nowa grupa towarów, głównie odpadów, które teraz będą podlegać pod szczegółowy nadzór. Zmiany te dotyczą zwłaszcza produktów takich jak farby, lakiery, rozpuszczalniki oraz kleje.

W ramach nowych zasad, każdy podmiot odpowiedzialny za wysyłkę wspomnianych towarów, będzie miał obowiązek zgłoszenia ich przewozu do rejestru SENT. Procedura ta wymaga zaawansowanej rejestracji na Platformie PUESC. Dodatkowo, przypominamy, że od 12 stycznia obowiązują również przepisy z rozporządzenia Ministra Finansów z poprzedniego roku, które modyfikują zasady dotyczące monitorowania przewozu towarów.

Nowe regulacje dotyczą przewozu 11 rodzajów odpadów, które spełniają określone kryteria wagowe lub objętościowe. Lista tych towarów, wraz z odpowiednimi kodami, została szczegółowo określona w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z początku 2020 roku. Znajdziemy tam m.in. odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne, szlamy z usuwania farb, odpady zmywaczy oraz różne rodzaje odpadów klejowych i szczeliw.

Podmioty zobowiązane do zgłaszania przewozu tych towarów powinny zarejestrować konto na Platformie PUESC, przy czym wymagany jest poziom zaawansowany. Warto zauważyć, że dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z kwietnia 2022 r. pozostają bez zmian, dotyczą one innych odpadów już objętych SENT, które są regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Podstawy prawne wspomnianych zmian znajdują się w rozporządzeniach Ministra Finansów oraz w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Źródło: https://www.slaskie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024